Om kunnskapsbasen

SoCentral ble etablert i 2012 og jobber for et mer rettferdig og bærekraftig samfunn. Vi er en forkjemper for nye arbeidsformer som utfordrer den tradisjonelle sektorinndelingen, som utløser det eksisterende innovasjonspotensialet og hjelper offentlige sektor med å teste ut nye roller og strukturer.

SoCentral fasiliterer og driver frem samarbeid der målet er å utvikle og prøve ut nye løsninger på viktig og komplekse samfunnsutfordringer, som bærekraftig byutvikling, inkludering og miljø. SoCentral drifter også Nordisk inkubator for samfunnsinovasjon i 5. og 6. etasje på Sentralen i Oslo.

Vi har som hovedregel at kunnskap og modeller vi er med å utvikle skal gjøres fritt tilgjengelig for alle. Alt materiale på denne siden er derfor fritt tilgjengelig til inspirasjon og kopiering.

SoCentral - Skaper nye løsninger som kan endre samfunnet

<aside> <img src="data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24' stroke='%233b82f6' fill='none' stroke-linecap='round' stroke-width='1.75' stroke-linejoin='round'%3e%3cpath stroke='none' d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3e%3ccircle cx='12' cy='12' r='9' /%3e%3cline x1='12' y1='8' x2='12.01' y2='8' /%3e%3cpolyline points='11 12 12 12 12 16 13 16' /%3e%3c/svg%3e" alt="data:image/svg+xml,%3csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24' stroke='%233b82f6' fill='none' stroke-linecap='round' stroke-width='1.75' stroke-linejoin='round'%3e%3cpath stroke='none' d='M0 0h24v24H0z' fill='none'/%3e%3ccircle cx='12' cy='12' r='9' /%3e%3cline x1='12' y1='8' x2='12.01' y2='8' /%3e%3cpolyline points='11 12 12 12 12 16 13 16' /%3e%3c/svg%3e" width="40px" /> Gi oss gjerne beskjed hvis dere benytter noe av materiale eller ta kontakt hvis dere ønsker å prate med oss om bruk av materiale.

Kontaktperson er Thomas Evensen.

</aside>

Modeller


Oversikt over modeller, verktøy og kunnskap med utspring i SoCentral sin portefølje

Demokratisk innovasjon

Er demokratiet vårt rustet til å håndtere de komplekse utfordringene og sakene samfunnet står overfor?

SoImpact

Et verktøy som hjelper deg å utvikle gode måleindikatorer for sosial verdiskapning i prosjekter

Inkluderingsdager

Håndbok for prosjektledere